Nghiên cứu xây dựng mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" ở UBND cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc

Người đăng: Hưng | Ngày: 16/02/2017 | Xem: 82

Đánh giá
(0 votes)