Thực trạng tình hình về hoành phi - câu đối tại các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng ở Vĩnh Phúc. Nghiên cứu giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của hoành phi - câu đối trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Hưng | Ngày: 16/02/2017 | Xem: 55

Đánh giá
(0 votes)